PROIECTUL NR. 3

a. Denumire: STUDIUL PALEOANTROPOLOGIC, PALEODEMOGRAFIC ȘI PALEOPATOLOGIC AL POPULAȚIILOR PRE- ȘI PROTOISTORICE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

b. Coordonator: dr. Alexandra Comşa (CȘ II);

c. Colectivul de cercetare: dr. Alexandra Comşa (CȘ II), dr. Gabriel Vasile (CȘ III);

d. Termen de realizare: permanent;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: există relativ numeroase studii, mai ales pentru domeniul paleoantropologiei. Paleodemografia şi paleopatologia, însă, au fost mai puţin studiate. Unele situri arheologice au fost complet analizate, dar pentru alte descoperiri funerare nu există niciun fel de studii de tipul celor menţionate (de exemplu, pentru multe dintre necropolele de  incineraţie); 

f. Scop: valorificarea cât mai completă a informaţiei pe care o pot oferi materialele osteologice, recuperate în timpul săpăturilor arheologice, astfel încât ele să completeze, treptat, cu noi informaţii, unele dintre golurile existente, în ceea ce priveşte cunoaşterea aspectelor legate de anumite comunităţi din vechime;

g. Material şi metode de lucru: etapele de lucru pentru studierea scheletelor sunt următoarele: prelevat din teren (după caz), spălat, reîntregit, marcat, examinarea morfoscopică pentru stabilirea sexului şi vârstei, efectuarea măsurătorilor specifice, stabilirea taliei şi a tipologiei, efectuarea de comparaţii cu alte schelete individuale sau din necropole;

h. Rezultate scontate: contribuții la mai buna cunoaștere a necropolelor pre- și protoistorice, mai ales pentru cele din zona de sud a României;

i. Valorificarea rezultatelor:

Alexandra Comșa, Gabriel Vasile – analiza antropologică a osemintelor umane descoperite în situri arheologice din diferite perioade istorice; valorificări prin comunicări şi prin publicarea de articole de specialitate;

j. Colaborări în ţară: muzee (Bucureşti, Iaşi, Olteniţa, Alexandria, Brăila, Tulcea, Călăraşi etc.) şi universităţi, dar şi alte instituții, în funcție de solicitări;

k. Colaborări în străinătate:

l. Bugetul solicitat:

m. Alte subvenţii de cercetare: