PROIECTUL NR. 12

a. Denumire: INSCRIPȚIILE ANTICE DIN DACIA ȘI SCYTHIA MINOR

b. Coordonator: dr. Constantin C. Petolescu (prof. univ., membru corespondent al Academiei Române);

c. Colectivul de cercetare: dr. Constantin C. Petolescu (prof. univ., membru corespondent al Academiei Române), dr. Florian Matei-Popescu (CŞ II);

 d. Termen de realizare: 2023;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: Corpus Inscriptionum Latinarum, volumul III, ediția I (1875), ediția II (1902); Inscriptiones Scythiae Minoris, volumul I (1984), volumul II (1988), volumul III (1999), volumul IV (2015), volumul V (1980), precum și volumul VI.2 (2019); Inscripțiile Daciei Romane, volumul II (1977). A existat un proiect al Academiei Române cu acest titlu, coordonat de D. M. Pippidi şi I. I. Russu, care cuprindea două serii: IDR şi ISM. Se are în vedere revigorarea acestui proiect, urmând a fi coordonat de Ioan Piso, Constantin C. Petolescu, Florian Matei-Popescu;

f. Scop: publicarea inscripţiilor descoperite pe teritoriul Olteniei și Dobrogei, descoperite după publicarea CIL III şi a volumelor din cele două serii naţionale de inscripţii IDR şi ISM – se are în vedere publicarea ediţiei a doua din Inscripţiile Daciei Romane II (Constantin C. Petolescu), şi a unui nou volum din seria Inscriptiones Scythiae minoris VI, 4-5. Addenda et corrigenda (Florian Matei-Popescu);

g. Material şi metode de lucru: lucru în depozitele institutului şi ale muzeelor din zona respectivă, arhivele Institutului de Arheologie şi ale muzeelor din zona respectivă; depozitele și arhiva Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, unde se află monumente epigrafice provenind de la Troesmis;

h. Rezultate scontate: vezi punctul f;

i. Valorificarea rezultatelor: vezi punctul i;

Constantin C. Petolescu – documentare pentru completarea repertoriului epigrafic al Daciei sudice (Oltenia și Muntenia), în vederea pregătirii ediţiei a doua din Inscripţiile Daciei Romane II; continuǎ colaborarea la Année Épigraphique (Paris);

Florian MateiPopescupregătirea unui volum care va reuni inscripţiile descoperite de-a lungul limes-ului danubian de la Durostorum la vărsarea Dunării în Marea Neagră, Inscriptiones Scythiae Minoris VI. Supplementum ad IV et V, addenda et corrigenda (2022–2023);

j. Colaborări în ţară: Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Istorie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul de Istorie Naţională si Arheologie Constanţa, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea, Muzeul de Arheologie din Mangalia, Muzeul Olteniei, Craiova, Muzeul Judeţean Argeş, Pitești, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu-Severin, Muzeul Olteniei, Craiova;

k. Colaborări în străinătate: Académie des Belles Lettres et Inscriptions, Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques, UMR 8210 (Franța), Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Muzeul Regional Silistra (Bulgaria);

l. Bugetul solicitat:

m. Alte subvenţii de cercetare: